Om Nutrilution

Jeg hedder Josephine, og jeg studerer medicin på Aarhus Universitet. Jeg afleverede min bachelor i emnet sunde og sikre fødevare med titlen “Ernæringsstrategier for at forhindre sarcopenia og skrøbelig i ældre”. Jeg er indskrevet på talentforløbet “innovation and business for health student”, og dimitterede med ære fra min bachelor sommer 2019.

Jeg har tilbragt rigtig mange timer rundt omkring på landets hospitaler ved siden af patienter, hvor jeg var ansvarlig for deres velvære og pleje. Jeg observerede, hvordan maden ikke blev spist og blev smidt ud. Det undrede mig som medicinstuderende, forskerassistent og atlet, hvordan kunne det være at så lidt blev spist?

Min rejse fra at bruge timevis hos ældre og patienter, til at begynde fritidsforskning om ældre og ernæring på Lever-mave-tarm afdelingen i Aarhus Universitethospital på linje med at lære, hvordan man bogfører, til fødevaregodkendelse, til at lede et mindre team. Det resulterede i, at jeg startede min startup Nutrilution, der har som vision at skabe bedre tilbud af proteinberigelse uden at gå på bekostning af kvalitet eller miljøet.

Der er brug for udvikling af produkter og strategier, specielt til ældre. Hvor protein-, og energiindholdet er af en standard, der møder de ældres krav. Hvor eksperter estimerer, at de ældre indtager kun 20-30% af det, de bør. Det resulterer i stort tab af muskelmasse, sænket funktionsniveau, og sænket livskvalitet. De ældre har større risiko for hoftebrud, større faldrisiko, og større risiko for indlæggelse. I Danmark er op til 50% af de ældre +65 år underernæret. De mister hurtigt muskelmasse op til 1% om året. Kræfterne og ressourcerne er små, både hos de ældre og hos plejesektoren.

Der er meget snak om at sænke CO2 trykket, vi skal spise mindre kød og flere grøntsager. Hvor man ser alternative proteinkilder fx insekter og alger. Der er en øget tendens til at spise mere plantebaseret for at spare på miljøet.

Problemet med plantebaseret protein har hidtil været, at det ikke har levet op til kravene for aminosyreprofilen eller man skulle spise urealistiske store mængde for at dække proteinbehovet.

HVAD GØR VI HERFRA?

Nutrilution vil udvikle og skabe bedre løsninger for ældre og højrisiko-grupper for fejlernæring. Vi har været igennem en længere rejse, hvor input fra diætister, læger og plejepersonale, men også brugerne selv, har ændret på udformningen, indholdet og strukturen af den første prototype, der til stadighed ændres på baggrund af nye oplysninger.

Hvis du vil høre nærmere, eller er interreseret i at følge udviklingen af Nutrilution, følg os på de sociale medier

da_DK